Levering

Inden vi leverer varen til kunden sørger vi for følgende:

  • Møblerne kontrolleres for transportskader ved ankomst til vores lager
  • Møblerne pakkes ud og samles på vores værksted (arbejdet udføres af egne håndværksuddannede montører)
  • Funktionen i møblerne kontrolleres
  • Lastbilen/montørbilen pakkes vha. møbeltæpper

Under levering/montage hos kunden:

  • Møblerne opstilles i henhold til aftalte indretningstegning
  • Montøren påsætter mærkater (med navn og tlf. nr.) som stempel på, at varen er afleveret i orden
  • Produktet indstilles til brugeren
  • Leverancen bliver gennemgået/kontrolleret sammen med kunden

Efter levering:

  • Konsulent/ergoterapeut gennemgår indstilling og selve leverancen med slutbruger
  • Der kan evt. aftales en opfølgning/finjustering efter f.eks. en måned