Service

Hos Haubjerg tilbyder vi følgende services:

Servicekoncept
Er indeholdt i de opgivne priser i udbuddet.

Konsulentbistand
Rådgivning omkring regler/anbefalinger for skærmterminalarbejdspladser. Vejledning omkring produktvalg, fordele, ulemper og muligheder i forhold til bestående inventar, farver, slid, rengøring osv.

Ergoterapeutbistand
Rådgivning omkring arbejdspladsens placering, indretning og lysforhold. Udbygningsmuligheder, samt generelle anbefalinger til ergonomisk optimering af arbejdspladsen.

Indretningsarkitekt
Indretningstegning i 3-D i henhold til konsulentens og ergoterapeutens anbefalinger. Tegningen er detaljeret og skal give brugeren et præcist billede af løsningsforslaget.

Tilbud
Der udarbejdes tilbud i henhold til aftale med konsulenten og i overensstemmelse med løsningsforslaget.

Tilpasning
Der kan efter behov udarbejdes nye tilbud og indretningsforslag indtil kunden/slutbrugeren er 100% tilfreds.

Prøveopstilling
Er det en ”principiel” opgave, kan der tilbydes en opstilling svarende til den tilbudte, som stilles til rådighed i 8-14 dage.

Ordrebekræftelse
Ved accept af tilbud fremsendes skriftlig ordrebekræftelse, som angiver det bestilte med beskrivelse af produkt, antal osv. Desuden oplyses leveringsuge eller evt. specifik leveringsdato såfremt ønsket.

Montage
Et par dage inden den aftalte levering tager vores montører kontakt til den person, I har tilknyttet den pågældende opgave. Her aftales nærmere tidspunkt, samt evt. andre relevante forhold. På leveringsdagen kommer vores montører og leverer varerne i de ønskede lokaler på adressen. Herefter monteres møbler og indstilles til brugerne. Såfremt det ønskes gives en instruktion i anvendelse, indstilling og vedligeholdelse/rengøring. Slutteligt rydder montørerne op efter sig.

Faktura
Herefter afsendes faktura til den pågældende kontakt-person.

Cafemøbler